Nederlandse ambassade in Kigali, Rwanda

Zaken doen in Rwanda

Bij Rwanda denken de meeste mensen nog steeds aan de genocide van 1994. Het Rwanda van nu ziet er echter heel anders uit. Weliswaar leeft een groot gedeelte van de Rwandese bevolking onder de armoedegrens, maar de Rwandese overheid is voortvarend en ziet de ontwikkeling van de private sector als een belangrijke manier om armoede te bestrijden.

Sinds 2003 groeit het Rwandese BNP jaarlijks met 7-8% en is de inflatie redelijk onder controle. Er is relatief weinig corruptie. Rwanda mag dan een klein land zijn (11 miljoen inwoners), het is ook lid van de East African Community. Het lidmaatschap van de EAC geeft toegang tot een markt van 133 miljoen potentiële klanten. Daarnaast is de DRC interessant; dit buurland is Rwanda’s belangrijkste afzetmarkt.

Handel

De handel met Nederland is beperkt, maar groeit snel. Nederland exporteerde in 2008 15 mln euro naar Rwanda, in 2011 was dit al gegroeid naar bijna 26 mln euro. De export beslaat voornamelijk machines en vervoermaterieel, en chemische producten.  De export van Rwandese goederen naar Nederland is na een dip in 2009 (641.000 euro) en 2010 (107.000 euro) sterk gegroeid naar ruim 1 mln euro in 2011, met koffie en thee als belangrijke exportproducten.

Voor informatie over tenders in Rwanda klik hier. Voor informatie over markstscans zie ondersteuning Nederlands bedrijfsleven.

Investeringsklimaat

De Rwandese overheid is voortvarend. Ze erkent het belang van de private sector bij het tot stand brengen van ontwikkeling en heeft daarom veel investeringsbevorderende maatregelen genomen. Daardoor is Rwanda op de ‘Ease of Doing Business Index’ van de Wereldbank van de 158e plaats (2008) naar de 52e plaats (October 2012) gestegen. Ter vergelijking: Nederland staat op nummer 31 (2012). Een voorbeeld van makkelijk zakendoen is dat je in zes uur je bedrijf kunt registreren.

Natuurlijk begint daarna het echte werk pas. De ambassade raadt ondernemers aan om zich goed te informeren en met al aanwezige buitenlandse ondernemers te praten voordat men zaken gaat doen in Rwanda. Dan komen zeker uitdagingen als het vinden van goed opgeleid personeel ter sprake.  Land is schaars en het is niet altijd makkelijk om er toegang tot te krijgen. Infrastructuur blijft een struikelblok en transport- en electriciteitskosten zijn relatief hoog. Wel wordt er hard gewerkt om deze problemen aan te pakken, mede via Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Rwanda heeft het MIGA verdrag getekend en geratificeerd. Dit betekent dat buitenlandse investeerders beschermd worden tegen niet-commerciële risico’s. '

Voor meer informatie:
- WB investment climate study
- UNCTAD FDI study
- http://rwanda.usembassy.gov/pdf/pdf-2010/2011ccgfinal.pdf
- http://rwanda.usembassy.gov/investment_climate_.html
- http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/rwanda

Ondersteuning Nederlands Bedrijfsleven

Bedrijfsleveninstrumenten

De Nederlandse overheid heeft verschillende programma’s die u kunnen ondersteunen bij het zakendoen in Rwanda. Deze worden beheerd door Agentschap NL. Klik hier voor een overzicht. Ook de businessplancompetitie ‘ondernemen zonder grenzen’ kan interessant zijn, zie www.ondernemenzondergrenzen.nl.

Ambassade
Natuurlijk kunt u bij vragen over zakendoen in Rwanda contact opnemen met de Nederlandse ambassade in Kigali. De ambassade kan o.a. helpen bij het vinden van contacten. Ook heeft de ambassade informatie over de Rwandese markt en over zakendoen in Rwanda.

De ambassade heeft een aantal marktscans laten uitvoeren, die u van pas kunnen komen bij het verkennen van de Rwandese markt. Het gaat om onderzoek naar agribusiness, aardappelen en energie (zonne energie en waterkracht). Ook de publicatie ‘Understanding Rwanda’s Agribusiness and Manufacturing Sectors’ geeft inzicht in de Rwandese private sector.

Mocht u specifieke vragen hebben, stuurt u dan een email in het Engels naar kig-ea@minbuza.nl.